Đang tải...

Shell, Texaco, Esso & Chevron Trailer Tanker 0.5

12.017

Shell, Texaco, Esso & Chevron Trailer Tanker

Installation Instruction :

Use OpenIV
Replace tanker.ytd and tanker+hi.ytd from :
Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

Version 0.5 :
Chevron Tanker

Version 0.4 :
Esso Tanker

Version 0.3 :
Texaco Tanker
New base and bump textures
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 22 hours ago

All Versions

 0.5 (current)

12.017 tải về , 8 MB
19 Tháng chín, 2015

34 Bình luận