Đang tải...

Speedo Cutaway Livery Pack [Add-On] 1.0

335

This mod adds 10 new liveries for the Vapid Speedo Cutaway by TheF3nt0n and GCT: https://www.gta5-mods.com/vehicles/vapid-speedo-cutaway-add-on-liveries

-------------------------

List of liveries:
 1. WANT
 2. Sneaky Footwear
 3. Lemon Party
 4. The Nut House
 5. Lobon
 6. Mångfald
 7. Veneer
 8. Clark's Root Beer
 9. RS Haul
 10. Alco Holla


-------------------------

Credits:

 • A_mbien_t - liveries, screenshots, creating Mångfald.

 • TheF3nt0n and GCT - Vapid Speedo Cutaway.

 • Cranlet - creating Clark's Root Beer and the can featued on the Alco Holla livery.

 • Sir Stir Fry - creating Lemon Party.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

335 tải về , 9 MB
22 Tháng tám, 2020

5 Bình luận