Đang tải...

Chinese Swat helicopter 1.0

101db6 jt2
101db6 jt

640

I changed the texture and the exterior special police helicopter. The original model of the helicopter is GTA5 special police helicopter. We can replace the model to experience the installation location of the helicopter. Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

安装位置:Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

不好的请不要取笑 很难的

不会安装请加QQ群 欢迎你加入

欢迎加入QQ群:578128009 首发

本人现用QQ721872259
还有特警车下面有链接
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng bảy, 2019
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng bảy, 2019
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

640 tải về , 4 MB
15 Tháng bảy, 2019

2 Bình luận