Đang tải...

Swedish SAAB 9-5 2005 | Paintjob 1.0

78636e 20190418000344 1
78636e 20190418000400 1
2938fa 20190418000354 1

106

"DO NOT REUPLOAD OR USE THIS SKIN IN A CLAN WITHOUT MY PERMISSION"

Orginal model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2009-saab-9-5-swedish-police-marked-els

CREDITS
Model made by: Perryn
Skin made by: BENIM Modding

"I AM ONLY THE CREATOR OF THE SKIN NOT THE CAR"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 12 Tháng ba, 2023

All Versions

 1.0 (current)

106 tải về , 300 KB
17 Tháng tư, 2019

3 Bình luận