Đang tải...

T.C. Cumhurbaşkanlığı 747-8i Kaplaması (Turkey Government 747-8i Livery) 1.0

18426e resim 2021 04 12 193736
18426e resim 2021 04 12 193819
18426e resim 2021 04 12 193746
18426e resim 2021 04 12 193753
18426e resim 2021 04 12 193839

157

[Turkey Government 747-8i]

Model by: SkylineGTRFreak (original mod link in ReadMe.txt)
Livery by: HEAVENN

for more liveries: for more liveries: https://www.gta5-mods.com/users/HEAVENN

Installation steps in ReadMe.txt
(Kurulum adimlari ReadMe.txt icinde)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

157 tải về , 4 MB
12 Tháng tư, 2021

5 Bình luận