Đang tải...

Taiwan 消防局救護車 1.0

905

如何安裝:
1.請至https://www.gta5-mods.com/vehicles/t5-ambulance-02-129-heerenveen-els-beta-beunhaas 下載原模組
2.把原模組丟進指定資料夾(X64e/......)
3.使用我提供的兩個.ytd檔案丟進去覆蓋原本的.ytd
4.請使用我提供的ELS檔案(AMBULANCE.xml) 不然警示燈會是藍色的

Thanks to the original author: Beunhaas
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

905 tải về , 9 MB
08 Tháng tám, 2017

1 Bình luận