Đang tải...

Taiwan Firetruck (桃園國際機場) 化學消防車 1.0

656

Model Author: Game68240
原模組; https://www.gta5-mods.com/vehicles/hydramax-aerv-template


Go to patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

handing.meta go to update.rpf\common\data

可至 https://www.youtube.com/channel/UCigFL2vOoIKrWhg7OmOT-Ww 關注第一時間得知未來發布的模組資訊
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 16 Tháng năm, 2022

All Versions

 1.0 (current)

656 tải về , 20 MB
31 Tháng bảy, 2017

2 Bình luận