Đang tải...

Thames Valley Police 2014 Volvo XC70 ARV 1.0

458f57 grand theft auto v 23 12 2018 23 33 57
458f57 grand theft auto v 23 12 2018 23 34 29
458f57 grand theft auto v 23 12 2018 23 34 29
458f57 grand theft auto v 24 12 2018 00 11 00
458f57 grand theft auto v 24 12 2018 00 11 07
458f57 grand theft auto v 24 12 2018 00 11 13

366

Thames Valley Police 2014 Volvo XC70 ARV
----------------------------------------------------------------
Download:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/volvo-xc70-ambulance-rrv
----------------------------------------------------------------
Credits:
Model Sourced: Hum3d/Connolly
Lowered and converted : JamesR
Rims : JamesR
Bumper grill redone : Multigaming_UK
Skin : _britgamer_
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

365 tải về , 3 MB
24 Tháng mười hai, 2018

7 Bình luận