Đang tải...

Traffic Police Vietnam Toyota Land Cruiser

4.210

Traffic police Vietnam By Duy Nguyễn

Installation: x64e.rpf -> levels -> gta5 -> vehicles.rpf and replace

Tutorial video: https://www.youtube.com/watch?v=fRYtLlXYvUw

Facebook: https://www.facebook.com/trongduy96

Original Model & Details:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/toyota-land-cruiser-nsw-police
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

  (current)

4.210 tải về , 40 MB
15 Tháng một, 2017

4 Bình luận