Đang tải...

Vigli del Fuoco - Ford Ranger 2017 1.1

E5c3c4 1
E5c3c4 2
E5c3c4 3
E5c3c4 4
E5c3c4 5
E5c3c4 6
E5c3c4 7

100

SKIN FORD RANGER OF ITALIAN FIREFIGHTER
SKIN FORD RANGER VIGILI DEL FUOCO

INSTALLATION: mods / update / x64e / levels / gta5 / vehicles.rpf
INSTALLAZIONE: mods / update / x64e / levels / gta5 / vehicles.rpf

ENGLISH:
Original model: https://it.gta5-mods.com/vehicles/ford-ranger-2017-gendarmerie

ITALIANO:
Modello originale: https://it.gta5-mods.com/vehicles/ford-ranger-2017-gendarmerie
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

100 tải về , 6 MB
04 Tháng một, 2021

8 Bình luận