Đang tải...

Volkswagen Beetle Baja Bug (Livery Herbie)

7aec3d gta5 2016 08 27 12 08 11
7aec3d gta5 2016 08 27 12 08 16
7aec3d gta5 2016 08 27 12 08 21

439

Livery Herbie for:

https://fr.gta5-mods.com/vehicles/baja-beetle-offroad-add-on

Install:

Just change one livery to the Baja.ytd ;)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 05 Tháng hai, 2024

All Versions

  (current)

439 tải về , 60 KB
27 Tháng tám, 2016

7 Bình luận