Đang tải...

Volvo S60 PSP / GNR Portugal Police ELS 0.1

D0d13a 22

2.583

CAR MODEL:
https://libertycity.net/files/gta-5/107728-2016-police-volvo-s60-v60-polestar-els.html


Mods/x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

REPLACE:
police.ytd
police+hi.ytdCategory: Files for GTA 5
Section: Vehicles ⇒ Police
Author*: BritishGamer88
E-mail / website: Go to the website
File size: 49.85 Mb
File replaces: police+hi.ytd, police.yft, ...
Skin: BavsSilva
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng năm, 2018
Last Downloaded: 15 Tháng chín, 2021

All Versions

8 Bình luận