Đang tải...

Wiltshire Police 2014 Hyundai ix35 IRV 1.0

6a4e6b asdfg
6a4e6b asdf

195

Wiltshire Police 2014 Hyundai ix35 IRV
----------------------------------------------------------------
Download:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/generic-police-hyundai-ix35-rel-els
----------------------------------------------------------------
Credits:
Model - Gamemodels.ru
Converted - James Walsh (Walshey)
Model Fixes - James Walsh (Walshey) and Chivvy147 Mods
TIR3 - James Raddley (Raddz)
Whelen Justice - James Raddley (Raddz)
Lightbar Edits - Chivvy 147 Mods
Premier Hazard Buttonblast - James Raddley (Raddz)
Skin - JackC (britgamer)
----------------------------------------------------------------
Join my discord server: https://discord.gg/ZTeZTrA
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng tám, 2019
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tám, 2019
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

195 tải về , 5 MB
17 Tháng tám, 2019

1 Bình luận