Đang tải...

Zero two for Jeep Wrangler 2012 Rubicon 1.0

966

For Jeep Wrangler 2012 Rubicon : https://libertycity.net/files/gta-5/115007-jeep-wrangler-2012-rubicon-1.0.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Install:

Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\jp12\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Open jp12.ytd next import file "jeep_sign_1"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng hai, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

966 tải về , 4 MB
22 Tháng hai, 2021

4 Bình luận