Đang tải...

A4 Merch Blogger clothes for Franklin / А4 Мерч одежда 1.0

884

A4 Merch Blogger clothes for Franklin / А4 Мерч одежда
[eng]
To install clothing, copy all files to
Grand Theft Auto V/mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
You can spawn through the Menyoo trainer or buy in a clothing store!

[rus]
Чтобы установить, скопируйте все файлы по следующему пути
Grand Theft Auto V/mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
Заспавнить можно через трейнер Menyoo или купить в магазине одежды!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

884 tải về , 3 MB
24 Tháng tư, 2020

6 Bình luận