Đang tải...

Abomination (Comics Version) 1.0

1.341

Abomination for Marvel Comics
-compact bumpmapping
-no bugs
-comics style
-hight poly
-hight textures

Installation: drag files in your addonpeds folder

You need:
openIV: https://pt.gta5-mods.com/tools/openiv
Addonpeds: https://pt.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.341 tải về , 2 MB
28 Tháng tư, 2019

2 Bình luận