Đang tải...

AC Milan 15-16 (Franklin)

2542ed 5
2542ed 6
2542ed 3
2542ed 4
2542ed 2
2542ed 1

431

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. create backup of:

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd

4. Extract files from this zip to a folder
5. Make sure to enable edit mode.
6. Replace the file with the AC Milan jerseys

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
uppr_diff_004_c_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 17 Tháng năm, 2023

All Versions

  (current)

431 tải về , 2 MB
31 Tháng mười, 2015

1 Bình luận