Đang tải...

[4K] Air Jordan 1 Retro High OG Dior 1.2

5ad692 271590 20200313213336 1 min
5ad692 271590 20200313223623 1 min
5ad692 271590 20200313213122 1 min
5ad692 271590 20200313213149 1 min
5ad692 271590 20200313213108 1 min

19.369

𝐃𝐈𝐎𝐑 𝐎𝐍 𝐌𝐘 𝐁𝐎𝐃𝐘❟ 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐍𝐄𝐐𝐔𝐈𝐍.

𝐄𝐌𝐅 𝐏𝐚𝐭𝐡:
\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\EMFsingleplayer\dlc.rpf\x64\streamedpeds_players.rpf\player_one

𝐱𝟔𝟒𝐯 𝐩𝐚𝐭𝐡:
Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 𝟭.𝟭
Minor changes to model

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 𝟭.𝟮
Darker gray
Added Air Dior tag
Added Air Dior logo on sides
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 1.2 (current)

18.575 tải về , 20 MB
19 Tháng ba, 2020

25 Bình luận