Đang tải...

Air Jordan 1 x CLOT

4aa05c 20200119114815 1
4aa05c 20200119114831 1
4aa05c 20200119114850 1
4aa05c 20200119114908 1
4aa05c 20200119114926 1
4aa05c 20200119114958 1

1.548

Shoe model: Ultimate Shoes Pack (for Franklin) [Add-On]
HERE

Credits: Polkien
Polkien

Replace any of the "feet_diff_020_*_uni" you want with the texture
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

1.548 tải về , 4 MB
19 Tháng một, 2020

5 Bình luận