Đang tải...

50 Cent and Alan Wakes [Player Mod]

1.042

50 Cent [Player Mod]
Replaces: Franklin
Model Owner: ?
GTA SA Convert: modeeper
GTA IV Convert: wapeddell
GTA V Convert, Edit, Optimize: Z@gor

Alan Wakes American Nightmare [Player Mod]
Replaces: Michael
Model Owner: ?
GTA SA Convert: diegoforfun
GTA IV Convert: ac.amir
GTA V Convert, Edit, Optimize: Z@gor


How To Install:
https://www.youtube.com/watch?v=9gfy8wsSxYE

How to use:
Just start up the game

Requirements:
- ScripthookV
- Openiv.asi

Special Thanks
Uraniom.co
OpenIV team
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

  (current)

1.042 tải về , 90 MB
27 Tháng năm, 2016

14 Bình luận