Đang tải...

AMD top and panties for Sims 4 Lana

2.085

Revealing AMD apparel for Sims 4 Lana.

Installation:

1: Install this mod:
https://www.gta5-mods.com/player/sims-4-female-custom-oc-add-on-ped-replace

2: Using OpenIV, add the texture provided to "Lana.ytd"

Credit for the Sims 4 girls goes to alex189 and saldin93
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

2.085 tải về , 1 MB
02 Tháng tám, 2018

7 Bình luận