Đang tải...

Arnold Schwarzenegger (Predator) 1.2

1.673

Arnold Schwarzenegger (Predator) 1.0
Install instructions:
Download original John Matrix (Commando) : https://www.gta5-mods.com/player/john-matrix-commando-add-on-ped
The files (ytd) are replaced.
----------------------------------------------------------------------------------
Arnold Schwarzenegger (Predator) 1.2
Added companions (blackops)
----------------------------------------------------------------------------------------------
UH-1D Iroquois "Huey" https://www.gta5-mods.com/vehicles/uh-1d-iroquois-huey
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

1.423 tải về , 20 MB
28 Tháng tám, 2018

 1.0

250 tải về , 4 MB
23 Tháng tám, 2018

17 Bình luận