Đang tải...

Arrestatieteam/ Dsi Kort T Shirt [Dutch] [EUP] 1.0

D225e8 g
D225e8 e

287

I made a t-shirt of the dutch swat team.

requirements: https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/character/8151-emergency-uniforms-pack-law-order/

https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/scripts/13245-eup-menu/

(LOOK AT THE README FIRST!)

instalation: drag and drop the files in GTAV\mods\update\x64\dlcpacks\eup\dlc.rpf\x64\eup_componentpeds.rpf\mp_m_freemode_01_male_apt01

Credits:

Model: Alex_Ashfold, PieRGud, AlexBraun
Skin: IllegalePool44
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 05 Tháng chín, 2023

All Versions

 1.0

287 tải về , 20 KB
03 Tháng năm, 2021

4 Bình luận