Đang tải...

Avenged Sevenfold Outfit for Harley Quinn 1.0

934

Installation:

1: Install this mod:
https://www.gta5-mods.com/player/harley-quinn-injustice-2-add-on-ped-replace

2: Using OpenIV, add the texture provided to "HarleySS.ytd"

Credit for Harley Quinn goes to alex189
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng bảy, 2018
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng bảy, 2018
Last Downloaded: 09 Tháng sáu, 2024

All Versions

 1.0 (current)

934 tải về , 6 MB
28 Tháng bảy, 2018

2 Bình luận