Đang tải...

Avengers Endgame T-Shirt for Mai Shiranui 1.0

665

Installation:

1: Install this mod:
https://www.gta5-mods.com/player/mai-shiranui-sp-insanogames-alex189

2: Add the "uppr_diff_000_b_uni.dds" texture to the "MaiSP.ytd" file using OpenIV.

Credit for Mai Shiranui goes to alex189 and saldin93
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

665 tải về , 4 MB
26 Tháng tư, 2019

8 Bình luận