Đang tải...

Back the f*ck up T-Shirt

071c93 back
071c93 front

262

6foot4honda's back the fuck up t shirt
https://www.youtube.com/user/6Foot4Honda

Installation:
1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one/
3. Back up all files you will be replacing
4. Enable edit mode.
5. Replace the file uppr_diff_004_b_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 23 Tháng mười, 2023

All Versions

  (current)

262 tải về , 200 KB
29 Tháng tám, 2015

10 Bình luận