Đang tải...

Bad & Boujee | T-Shirt beta

55157e www

101

Bad & Boujee

yo gangsta you'all know what is this

Instalation Guide
1. Open program (Open IV)
2. Go to: GTAV\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
3. Drop the files
4. Open GTAV and enjoy
5. (optional) Like my mod if you enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 21 Tháng sáu, 2022

All Versions

 beta (current)

101 tải về , 100 KB
27 Tháng mười một, 2019

4 Bình luận