Đang tải...

Batman

66.284

Batman model by yabatou1985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you want help support my work
Donate my PayPal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation:
Using OpenIV, then copy all files in the "Batman" folder to
update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\patchday3ng.rpf\
replace it
使用OpenIV,复制Batman文件夹里的所有文件到下面的路径
update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\patchday3ng.rpf\
替换里面的同名文件,记得备份源文件!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My Facebook
https://www.facebook.com/gtagamemod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Old version:
https://www.gta5-mods.com/player/batman
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 40 phút trước

All Versions

  (current)

66.284 tải về , 10 MB
16 Tháng bảy, 2016

106 Bình luận