Đang tải...

Bersih 4.0 T-Shirt

3fb81a gta5 2015 08 30 00 34 24 986
3fb81a gta5 2015 08 30 00 35 35 647

123

# How to install:
-Extract the files of .ZIP archive.
-Open OpenIV, navigate to GTA V PC.
-Make a backup for the file x64v.rpf.
->Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one.
-Turn on the Edit Mode.
-Replace the file: uppr_diff_015_h_uni with the file in the .RAR.

#Bersih4.0
#GTAMalaya
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 11 Tháng sáu, 2020

All Versions

  (current)

123 tải về , 90 KB
29 Tháng tám, 2015

9 Bình luận