Đang tải...

Improved Franklin 1.0

0053c2

26.153

Higher quality face texture for franklin.

Use the openIV
x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players/player_one

Added hairstyles and beards.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng hai, 2017
Last Downloaded: 20 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

26.153 tải về , 2 MB
04 Tháng hai, 2017

19 Bình luận