Đang tải...

Billie Eilish hoodie for FiveM And Singleplayer. Mp male/Female 1.0

403329 namnlöst 1
403329 namnlöst 2
403329 namnlöst 3
403329 namnlöst 4
403329 namnlöst 5
403329 namnlöst 6

118

Male and Female version. Male = Green and Female = Pink.

For singleplayer:
Male version:
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpbattle\dlc1.rpf\x64\models\cdimages\mpbattle_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_battle

Female version:
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpbattle\dlc1.rpf\x64\models\cdimages\mpbattle_female.rpf\mp_f_freemode_01_mp_f_battle

For FiveM you just drag the Billiehoodie in to your resources and then go to server.cfg and write start Billiehoodie

If you wanna contact me you can do it on:
Discord: rogue#8017
https://discord.gg/Qwn252t
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 6 ngày trước
Cập nhật lần cuối: 6 ngày trước
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

118 tải về , 80 KB
6 ngày trước

0 Bình luận