Đang tải...

Black Flight Helmet 1.0

3d4122 gta5 2023 02 06 19 29 14 438

273

Information:
This mod replaces the green flight helmet texture with the black one from GTA Online.

Requirements:
- OpenIV.asi
- "mods" folder

Installation:
Move the "spflighthelmet" folder in "mods\update\x64\dlcpacks" and add "<Item>dlcpacks:/spFlightHelmet/</Item>" to the "dlclist.xml".
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng hai, 2023
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng hai, 2023
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

273 tải về , 300 KB
07 Tháng hai, 2023

4 Bình luận