Đang tải...

Blind Eye V1

Bc90eb 20180516192209 1
Bc90eb 20180516191924 1
Bc90eb 20180516193647 1
Bc90eb 20180516192051 1

1.552

Eye replacer to Have one blind eye.

place in respective character folders in:
Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng năm, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 V1 (current)

1.552 tải về , 600 KB
17 Tháng năm, 2018

9 Bình luận