Đang tải...

Burberry Hoodies for MP Male 1.0

2bc8e1 271590 20210624074920 1
2bc8e1 271590 20210624074931 1
2bc8e1 271590 20210624074943 1
2bc8e1 271590 20210624075000 1

1.249

IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
Get the model by @The Boys: https://www.gta5-mods.com/player/pullover-hoodie-for-mpmale
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT

Contains 4 Burberry hoodies for now. das it

HOODIES:
Burberry Krayford logo hoodie
Burberry Logo Hoodie
Burberry Varsity Hoodie
Burberry Kaleidoscope Hoodie

Installation path

Male:
mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_mp.rpf/mp_m_freemode_01
drag and drop files

Please report any bugs or suggest improvements in the comments :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.249 tải về , 30 MB
24 Tháng sáu, 2021

1 Bình luận