Đang tải...

Camo Bape Strapback 1.0

F868a1 a3
F868a1 a2
F868a1 a6
F868a1 a1

1.763

Re-texturing of the 4NG4H's strapback I hope you like!

This is one more of my pack.

Instalação
mods \ x64v.rpf \ modelos \ cdimages \ streamedpedprops.rpf \ player_one_p

Model: https://pt.gta5-mods.com/users/4NG4H

thx: 4NG4H's, DamnWolf (T-Shirt) & messi3194 (for jacket)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.761 tải về , 400 KB
28 Tháng bảy, 2017

28 Bình luận