Đang tải...

LA New Era Cap for Franklin

544248 gta5 2016 07 18 22 34 47
544248 gta5 2016 07 18 22 35 04
544248 gta5 2016 07 18 22 35 18

590

Cap New Era - LA by RkrdM
Convert from GTA SA

---How to Install---
Backup first!!!

GTA V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_one_p

Follow me in:
https://www.youtube.com/GTAModsSA
https://www.facebook.com/ModsGrandTheftAutoV/
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

590 tải về , 400 KB
19 Tháng bảy, 2016

10 Bình luận