Đang tải...

CGF Families Clothes

5.038

This is CGF (The Families) Clothes !
Franklin Clinton It is CGF Gang members !
I hope everyone liked ! :)
------------------------------------------------------------------------------------------------- OpenIV:

Hat: V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player_one_p/Replace file

Clothes: V/x64v.rpf/models/cdimages/streamepeds_players.rpf/player_one/Replace file

Shoe: V/x64v.rpf/models/cdimages/streamepeds_players.rpf/player_one/Replace file
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

  (current)

5.038 tải về , 1 MB
02 Tháng chín, 2015

20 Bình luận