Đang tải...

City Morgue Hoodie Pack 1.0

562d8e 2022 09 30(26)
562d8e 2022 09 30(29)
562d8e 2022 09 30(3)
562d8e 2022 09 30(8)

372

Installation:
Move all of the files in this folder with OpenIV to:

Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

Original Model - https://www.gta5-mods.com/player/off-white-liquid-spray-hoodie

OpenIV - https://www.gta5-mods.com/tools/openiv
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

372 tải về , 5 MB
30 Tháng chín, 2022

2 Bình luận