Đang tải...

CJ T-Shirt for Franklin 1.0

88

CJ T-Shirt for Franklin

Install mods using Open IV with EDIT MODE on.

instructions:

Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

DO NOT re-upload this mod anywhere else without my permission.

feel free to comment

CJ SKIN: https://www.gta5-mods.com/player/hd-cj-beta
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

88 tải về , 20 MB
06 Tháng sáu, 2020

2 Bình luận