Đang tải...

Coloured Arm Tattoos For Trevor v1

E49bbd tat5
E49bbd tat4
E49bbd tat3
E49bbd tat2

615

Coloured Arm tattoos for Trevor....

Replace the files in

"Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\ped_sp_overlay_txds.rpf"

More Tattoos will be added on next version.

Have fun \m/.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 26 Tháng tư, 2023

All Versions

 v1 (current)

615 tải về , 400 KB
16 Tháng tám, 2015

3 Bình luận