Đang tải...

Darth Vader Shirts

131

This is my first uploaded Clothes mod... Hope you like it

Using OpenIV, place the files into GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 11 Tháng mười hai, 2023

All Versions

  (current)

131 tải về , 10 MB
12 Tháng chín, 2015

1 Bình luận