Đang tải...

Denim Top [𝐒𝐏/𝐌𝐏] 1.0

222751 photo1
222751 photo2
222751 photo3

264

Denim Top for [𝐒𝐏/𝐌𝐏] by BellaTrix
3 𝘁𝗲𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<3
𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐮𝐬𝐞 𝐦𝐩 𝐜𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐝𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐝:
https://www.gta5-mods.com/misc/mpclothes-addon-clothing-slots

𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒏 𝑭𝒊𝒗𝒆𝑴?
https://forum.cfx.re/t/how-to-streaming-new-hairstyles-for-characters-step-by-step-for-dummies/1048980

𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒏 𝑮𝑻𝑨𝑽?
mods/update/x64/dlcpacks/mpclothes/dlc.rpf/x64/models/cdimages/mpclothes_female.rpf/mp_f_freemode_01_mp_f_clothes_01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<3
Mesh creator: D.O.Lilac
TSR: https://www.thesimsresource.com/downloads/details/id/1674873
Enjoy !! <3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<3

Discord: https://discord.gg/yvprvtzRNQ
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng sáu, 2024
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng sáu, 2024
Last Downloaded: 18 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

264 tải về , 5 MB
10 Tháng sáu, 2024

2 Bình luận