Đang tải...

Deputy Sheriff Trevor Philips 1.0

3ba7e0 deputyphilips

834

Trevor has finally joined the Los Santos County Sheriff's Department

Files replace the SAHP uniform

Shirt & Pants go to:
x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_two

Hat goes to:
x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player_two_p
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

834 tải về , 800 KB
17 Tháng một, 2021

1 Bình luận