Đang tải...

Designer Sweaters 1.0

2.811

In case you a idiot
Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

stoopid lil dumb niggas go here for tha model
https://www.gta5-mods.com/player/nice-sweater-for-franklin-add-on-replace

𝐕
𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐚𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐦𝐲 𝐦𝐚𝐧
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng năm, 2019
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng năm, 2019
Last Downloaded: 28 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

2.811 tải về , 8 MB
25 Tháng năm, 2019

9 Bình luận