Đang tải...

Divisa Squadra Mobile Polizia di Stato [Replace] & [NON EUP]

173

ITALIAN:Questa è una skin della Squadra Mobile della Polizia di Stato.
Le istruzioni sono dentro l'archivio

Link Modello Originale:
https://it.gta5-mods.com/player/skin-brigade-anti-criminalite-bac


ENGLISH:This is a skin of the Squadra Mobile (Italian Investigative Police Team)
of the Italian Police.
The instructions are inside the archive in Italian and in English.

Original Model link:
https://www.gta5-mods.com/player/skin-brigade-anti-criminalite-bac


---------------------------------------------------------Credits-----------------------------------------------------------------


3D Model B.A.C. :Charivari
Texture B.A.C. :Charivari
Re-Texture Squadra Mobile :Police18651

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

  (current)

173 tải về , 10 MB
13 Tháng sáu, 2018

16 Bình luận