Đang tải...

DOAXVV Honoka Nude 18+ [Add-On] 1.0

22.844

Discord Server

GTA ,DOA Modding.
DOAXVV Honoka
Koei Tecmo Games
Japan


Requirements:

AddonPeds

https://es.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Installation:

1 -Using OpenIV, put all files into: GTA V\mods\update\x64\dlcpacks\addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf

2 -Run AddonPeds (Run as admin)

3 -Click "New Ped" input the name "Honoka_Nude"

Set Ped Type to "Female" and Is streamed "False".

press REBUILD.

Done
SERGIO VAN DYK MODS

THE INTERNATIONAL MODS


GTA V MODS Blog:

https://sergiovandykmodsgtav.blogspot.com/


GTA IV MODS Blog:

https://sergiovandykmodsgtaiv.blogspot.com/


GTA SA MODS Blog:

https://sergiovandyk.blogspot.com/
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 19 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

22.844 tải về , 20 MB
15 Tháng chín, 2021

27 Bình luận