Đang tải...

Donkey Kong [Add-on Ped] 1.0

C4404f kong1
C4404f kong2
C4404f kong3

1.013

DK! Donkey Kong!!

This Mod adds the famous video game character Donkey Kong, Go bananas in Los Santos!

Model Source:
https://www.models-resource.com/wii_u/mariokart8/model/10739/

Required mods:
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng mười một, 2021
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng mười một, 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.013 tải về , 900 KB
28 Tháng mười một, 2021

6 Bình luận