Đang tải...

Dutch fireman uniform / Brandweer uniform

28013b foto1
28013b foto2

2.690

Contains:
Helmet
OVD
Bevelvoerder
Regular dutch fireman


Model: Rockstar
Skin: D3w
Provided by: Roleplayunited.nl


Skins

s_m_y_fireman_01.ytd
mods / update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / models / cdimages / patchday3ng.rpf


Helmet

s_m_y_fireman_01_p.ydd
s_m_y_fireman_01_p.ytd
mods / x64e.rpf / models / cdimages / pedprops.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

2.690 tải về , 3 MB
20 Tháng chín, 2016

1 Bình luận