Đang tải...

[EUP] Turkish Police Special Operations Uniform Pack 1.0

12bf06 pöh2
12bf06 pöh1
12bf06 pöh3

1.180

Turkish Police Special Operations Uniform Pack

You need EUP Law & Order 8.1

https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/character/8151-emergency-uniforms-pack-law-order/

You can use EUP Menu

https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/scripts/13245-eup-menu/

You need EUP VEST & EARPIECE 1.0 for 2 vests

https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/character/25692-eup-vest%EF%BC%86earpiece/

You can use wardrobe.ini if you want uniforms ready
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.180 tải về , 2 MB
30 Tháng bảy, 2020

8 Bình luận