Đang tải...

FARDA PMERJ CONVENCIONAL 3.0

52e529 gta5 2016 09 04 19 12 38 50
52e529 gta5 2016 09 04 19 13 26 58
52e529 gta5 2016 09 04 19 11 48 90
52e529 gta5 2016 09 03 19 51 34 567
52e529 gta5 2016 09 03 23 37 14 945

3.294

PT-BR
FARDA PMERJ 3.0 MAIS UMA LINDA SKIN PARA GTA 5.

SUBSTITUI A SKIN COP DO GTA V

INSTALAÇÃO DA SKIN :
C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\componentpeds_s_m_y.rpf\

INSTALAÇÃO DA BAIONA:
C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\pedprops.rpf\

EN

FARDA PMERJ 3.0 MORE A CUTE SKIN FOR GTA 5.

REPLACE SKIN COP GTA V

SKIN INSTALLATION:
C: \ Program Files \ Rockstar Games \ Grand Theft Auto V \ mods \ x64e.rpf \ models \ cdimages \ componentpeds_s_m_y.rpf \

BAIONA INSTALLATION:
C: \ Program Files \ Rockstar Games \ Grand Theft Auto V \ mods \ x64e.rpf \ models \ cdimages \ pedprops.rpf \
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng hai, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 3.0 (current)

3.294 tải về , 20 MB
19 Tháng hai, 2018

4 Bình luận